Om oss

Företaget etablerades den 2 april 1894 då Erik Adolf Edlund startade sin snickerifabrik vid Stampen i Göteborg. I Handelsregistret finns noterat att ”Erik Adolf Edlund i Göteborg ämnar här idka snickerirörelse jemte försäljning af begrafningsartiklar under firma E.A. Edlund”. Till en början tillverkade företaget kistor, svepningar och kistklädslar.

I slutet av 1800-talet tillhandahölls även samordning av arrangemang i samband med begravningarna.
I Göteborgs adress- och industrikatalog för år 1900 nämndes firmanamnet Edlunds Begrafningsbyrå för första gången. Adressen var Stampgatan 56.

En modeaffär som bl.a sålde damhattar och slöjor ingick i verksamheten och nämndes första gången i Göteborgs adress- och industrikatalog år 1917.

På en faktura (eller nota som det hette då) från 1914 benämndes företaget som E.A. Edlund Begrafningsbyrå,
– Kortvaru- & Modeaffär.

1937 blev företaget aktiebolag.

Den ursprungliga verksamheten med snickeriverkstaden behölls troligen tills slutet av 1940-talet eller en bit in på 1950-talet.

Verksamheten med svepningstillverkning pågick fram till 1960-talet.

sbf_logo

Vår begravningsbyrå är auktoriserad av SBF (Sveriges Begravningsbyråers Förbund). Vi utbildar oss kontinuerligt i allt som händer i vår bransch och följer de praktiska och etiska råd som SBF föreskriver.